Kredittkort
Kredittkort

MasterCard er et pengeoverføringssystem som blir brukt både for kredittkort og debetkort. MasterCard er selskapet som styrer nettverket som omspenner hele verden. Selskapet har også utviklet de sikrede betalingsmetodene som vi bruker i verden i dag. Det er derfor de enkelte banken som har det direkte ansvaret for kortene som de utsteder, og ikke selskaper som MasterCard, selv om MasterCard, før det ble børsnotert i 2006, var eid av de 25 000 institusjonene som i dag er tilknyttet nettverket.

MasterCard samarbeider med bankene som utsteder kredittkort

MasterCard er knyttet til mer en 25 000 finansinstitusjoner, som utsteder kredittkort og debetkort. Når en kunde bruker kortet til å betale for seg, tar selskapet et transaksjonsgebyr, for å overføre beløpet mellom sender og mottager. Dette er hovedgrunnlaget for selskap som MasterCard sin inntjening. Dette skjer gjennom en avtale som din bank har med MasterCard, og trenger ikke ha effekt på det kredittkortet som du har, spesifikt. Der finnes flere kort hvor banken, eller selgeren som du kjøper varer fra, dekker det faktiske transaksjonsgebyret. Alle gebyrer og rentesatser som går direkte på ditt kort er enten bestemt av banken eller stedene som du bruker kortet hos.

Kredittkort følger med i tiden

Den teknologiske utviklingen over den siste generasjonen har gått meget raskt når det gjelder internasjonaliseringen av betalingssystemer. MasterCard vokste ut av en samarbeidsavtale mellom to amerikanske lokalbanker på slutten av syttitallet, og ble først en aktør i Europa på midten av åttitallet. Siden midten av nittitallet har informasjonsteknologien utviklet seg rasende fort, og vi har fått Internett, trådløse nettverk, og øyeblikkelige betalingssystemer. Kredittkort har holdt følge, og sikkerhet, nyttighet, og spredningen av brukersted har skutt fart på grunn av denne tekniske utviklingen.