Kredittkort
Kredittkort

Hvis du har en nylig betalingsanmerkning, når du søker på kredittkort kan dette føre til problemer for søknaden. Høyst sannsynlig vil det føre til at søknaden avslås. En betalingsanmerkning er et referansesystem som banker og kredittfirma bruker for å evaluere om søkere på lån eller kredittkort har en privatøkonomi som passer med det å få ett lån eller ett kort.

Når man ikke får kredittkort

Det er ikke uvanlig at man på et eller annet tidspunkt av livet havner i økonomiske vanskeligheter. Disse vil da gjerne føre til at man ikke klarer å betjene regninger, eller at man får inkassosaker mot seg. Kan hende, blir det vanskelig å betjene lån, eller å opprettholde forpliktelser ovenfor diverse kreditorer. Da får man betalingsanmerkning. Dette vil hindre en søker fra å få innvilget lån, og det vil hindre en søker fra å få innvilget en søknad om kredittkort. En aktiv inkassosak er grunn nok til ikke å innvilge en søknad.

Før man får kredittkort må man kvitte seg med betalingsanmerkningen

Betalingsanmerkninger er underlagt et regelverk. De blir slettet etter at man har gjort opp for seg. De vil også forsvinne over tid. Hvis gjelden er gjort opp, vil anmerkningen forsvinne etter en måned. Gjeld som noen ikke klarer å håndtere tar lengre tid, før den forsvinner fra registrene. Da må man vente i fire år før man er uten betalingsanmerkninger. Først når betalingsanmerkningen er forsvunnet, kan man igjen få innvilget søknader om kredittkort. Før man søker kan det være greit å tenke gjennom hvilke behov som skal dekkes av kortet, og hvilke kort som er gunstige for ens egen livssituasjon, og lommebok.