Kredittkort
Kredittkort

Det første moderne kredittkortet så dagens lys i Fresno i California i 1958. Før dette tidspunktet fantes det forskjellige betalingskort og små nettverk av kredittkort, men disse var ofte begrenset til byen som banken lå i eller til kjeder som hadde avtaler med en bestemt bank.

Problemet med å markedsføre kredittkort

Det første problemet som Bank of America måtte takle, var at mange butikker ikke ville ta imot kort som få kunder hadde, og at mange kunder på samme vis ikke ville bruke kort som få butikker aksepterte. Fresno ble valgt for et eksperiment, fordi hele 45% av byens innbyggere var kunder hos Bank of America. Over natten sendte banken ut hele 60 000 kort til sine kunder, noe som bidro til å kortslutte den problematiske sirkelen.

Eksperimentet ble brukt for å markedsføre kredittkort

Fra denne spede begynnelsen, ble det tydelig at kredittkort kunne begynne å erstatte andre former for valuta. Suksessen spredte seg først til at selskapet dekket hele USA, for at det så ble verdensomspennende. I 1976 byttet gruppen navn til VISA, et navn som de fleste kjenner, og et selskap som mange er kunde hos. Det tok likevel lang tid før kredittkort fikk den samme aksepten i Europa, som de nyter USA. Mange europeiske stater hadde langt strengere reguleringer, og det samme gjaldt lenge for Norge. Det store gjennombruddet for kredittkort i Norge ligger kun 30 år bak oss, da det norske bankvesenet begynte å bli mindre regulert. I dag ser man tendenser til at kredittkort, slik vi kjenner dem er i ferd med å fases ut. Den nye trenden kan bli at kortet forsvinner, og at vi sitter igjen med software på en telefon.