Kredittkort
Kredittkort

For å forstå hvilke fordeler man får med et MasterCard kredittkort er det viktig å vite litt om historien bak selskapet som tilbyr MasterCard kredittkort. Historien danner grunnlaget for mye av kunnskapen om MasterCards konkurranseevne og kundeservice.

Historien bak MasterCard

På 1960-tallet startet en del amerikanske banker et samarbeid for å skape en konkurrent til kredittkortet Americard, som da var et tilbud fra Bank of America. På den tiden var det en stor utfordring å skulle skape konkurranse på et marked som var så dominert av Americard. Det krevde blod, svett og tårer bare for å få skapt et kredittkort som folk stolte på.

Mot slutten av 60-tallet boomet det nye kredittkortet, og samtidig valgte flere banker å melde seg inn i det nye selskapet. Det var også i denne perioden at MasterCard ble introdusert til det europeiske markedet. Med tiden har MasterCard blitt en av verdens største utbydere av kredittkort. Selskapet har en solid posisjon innenfor kredittkortverdenen.

Utfordreren har blitt markedsleder, og det gir fordeler

Selskapet som en gang for lenge siden var en liten utfordrer på et stort marked, har nå blitt lederen. For mange kan det virke skremmende at et enkelt selskap spiller en så stor rolle innenfor kredittkortmarkedet, men hvis man undersøker saken, vil man oppdage alle fordelene det medfører.

Historien viser det vi alle vet. For å kunne skape konkurranse innenfor et monopol må man ha noe å tilby kundene sine. Konkurranse oppstår bare, hvis det nye selskapet kan tilby noe til kundene som det store selskapet ikke kan. For MasterCard ble det fordelene som kommer med kredittkortet. På tross av at MasterCard nå har blitt en gigant innenfor kredittkort, fortsetter de med å gi gode fordeler til eiere av MasterCards kredittkort. De tilbyr løsninger som er til fordel for deres kunder. De vil alltid prøve å skape det beste tilbudet.

Erfaring gir troverdighet

En annen viktig faktor er at MasterCard er et selskap som har erfaring. MasterCard har vært på markedet i snart 50 år. Deres kamp for å komme fra bunnen og helt opp mot toppen av markedet viser også at de vet hva de gjør. Erfaring skaper troverdighet, og denne troverdigheten ønsker MasterCard å beholde. Derfor ønsker MasterCard også at du utnytter denne erfaringen, så de kan vise hvor gode de er.

Så hvis du leter etter et kredittkort fra et selskap med både erfaring og gode tilbud, så kan MasterCard være et godt valg for deg.