Kredittkort
Kredittkort

Normalt når en leser undersøkelser angående økonomi handler det om for eksempel nordmenn generelt. Det kan være tall som at 5 av 10 nordmenn benytter kredittkort til hverdags eller liknende. Nå viser de nyeste undersøkelsene, at ved bruk av kreditter, lån, sparing og kredittkort, er det kjønnsmessige forskjeller.

Kredittkort og kjønn

Tall fra sentrale registre angående kredittverdighet viser kjønnsmessige forskjeller. Av alle som er registrert med betalingsanmerkning topper faktisk menn, som gruppe, med hele 6,3%. Kvinner kommer lavere med sine 3,9%. Dette ser kanskje ikke ut som den store forskjellen, men det er det faktisk om du tenker over hva dette kan si i antall mennesker. Det er også forskjell på bruk, og hvem som eier et kredittkort, kjønnene imellom. Menn topper listen med at kun 1 av 10 menn ikke eier et slikt kort, mens tallet er 4 av 10 kvinner.
Bruksmessig ser en også forskjell mellom at menn benytter kortet mer sjelden, men betaler dyre innkjøp med kort. Kvinnene benytter kortet atskillig oftere, men på innkjøp med lavere summer.

Andre økonomiske forskjeller

Ser man på forskjellen kjønnene imellom på andre ting, vil en også her se rimelig store forskjeller. Dette gjelder blant annet det å spare penger. Menn sparer oftere i aksjer/aksjefond enn hva kvinner gjør. Kvinner sparer heller på den tradisjonelle måten med en sparekonto eller lignende. De økonomiske analysene som kommer i etterkant av disse undersøkelsene sier ikke noe entydig om hvorfor det er slike markante forskjeller, men hentyder at dette skyldes kvinners behov for trygghet. Det vil si at kvinner ikke tar risikoen på at den økonomiske fremtiden er usikker, mens menn heller tar risikoen og håper på det beste. Vi her på siden tør ikke påstå hva som er riktig og ikke, men det vi kan si for sikkert; mye gjeld er uheldig uansett kjønn eller aldersgruppe. Bruk kredittkortet fornuftig og du slipper å bli et tall på en «dårlig» statistikk.